STAGII DE FORMARE
Button Back

Clama
 • STAGII DE FORMARE

   

     În atenţia managerilor şcolari

       În scopul asigurării instruirii învăţătorilor care vor preda în clasa a II-a în anul de studii 2016-2017, DΠ vă informează că Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează şi desfăşoară în intervalul   16 iunie-15 august stagiile de formare continuă în contextul ”Ghidului metodologic de evaluare criterială prin descriptori în învăţămîntul primar”, clasa aII-a.   

        În acest context , DΠ solicită, pînă vineri,10.06.2016,orele 16.oo (poşta electronică DÎ) prezentarea listei nominale a cadrelor didactice care vor preda la clasa a doua şi specialiştii la disciplinele limbi străine, educaţie fizică, educaţie mizicală, educaţie plastică, educaţie tehnologică.

      Menţionăm că stagiul respectiv se desfăşoară pe parcursul a 3 zile.

      Taxa pentru cursuri este de 100 lei/zi, pentru cazare la solicitare 60lei /zi.

  Ex. Cojocaru Inga

  Tel.026922679

  Postat 07 iunie 2016

Button Home Button Top of Page