Comunicat de presă_La izvoarele înțelepciunii!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă_La izvoarele înțelepciunii!

  Organizată de către DÎ Hîncești, Direcția Cultură și Turism, Biblioteca Publică Raională „ Î.P.S. Antonie Plămădeală,” ediția a XXXI-a (faza raională) a concursului literar „La izvoarele înțelepciunii”, dedicat vieții și creației nonagenarului Vladimir Beșleagă, s-a desfășurat (în variantă on-line și cu prezența fizică a unor concurenți) la data de 21 octombrie, în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Î.P.S Antonie Plămădeală”.

  La concurs au participat 18 elevi din clasele a IX-a-a-XII -a. Ca excepție, a fost admis și un elev din clasa a VIII - a, care a dat dovadă de prestanță bună în cadrul concursului.

  Deși nu toată bibliografia propusă spre lecturare putea fi găsită în colecțiile bibliotecilor școlare și publice, pasiunea de lectură, dorința de a intra în competiție a prevalat. Utilizând împrumutul interbibliotecar, sursele bibliografice au ajuns la toți solicitanții.

  Majoritatea concurenților ne-au demonstrat că sunt buni și foarte buni, oferindu-ne ca dovadă a lecturilor atente și profunde răspunsuri bine structurate și argumentate.

  La finele concursului, membrii juriului, dintre care Vitalie Răileanu, doctor în filologie, poet, critic și istoric literar, dna Zinaida Plugaru, profesor de limba și literatura rămână, grad didactic I, au menționat atitudinea responsabilă a tuturor celor implicați în organizarea și desfășurarea concursului, menționând premianții: Furtună Alina, Roșca Ionela, Rusu Albina, Colța Feoctista, Botnari Gabriela, Ciornea Alexei, Luncașu Inga ș.a.

     Mulțumim participanților și mentorilor. Le urăm succes elevelor Alina Furtună și Ionela Roșca, care vor prezenta raionul Hîncești la etapa republicană a acestui concurs.

  Postat 25 octombrie 2021

Concurs „La izvoarele înțelepciunii”
Concurs „La izvoarele înțelepciunii”
Concurs „La izvoarele înțelepciunii”
Concurs „La izvoarele înțelepciunii”
Concurs „La izvoarele înțelepciunii”
Button Home Button Top of Page