MANAGERILOR ȘCOLARI, BIBLIOTECARILOR SPRE INFORMARE ȘI EXECUTARE
Button Back

Clama
 • MANAGERILOR ȘCOLARI, BIBLIOTECARILOR SPRE INFORMARE ȘI EXECUTARE

  I.   Pentru a asigura în anul de studii 2016-2017 instituţiile cu manualele necesare, sunteţi obligaţi să returnaţi în depozitul Direcţiei Învăţămînt surplusurile, indicate în tabelul care se anexează.

  Modalităţi de transmitere:

  -prin monitorii DÎ la examenele de capacitate;

  -prin directori, cănd ridică testele ş. a.

  Lotul de carte returnat va fi însoţit de un act predare-primire.

  Manualele, de  care aveţi nevoie, le veţi  ridica în luna august, odată cu cele noi.

   

  II. Ca urmare a schimbării modalităii de deservire bancară a Fondului special pentru manuale şi a reformelor în domeniul financiar şi de deservire a instituţiilor prin sistemul trezorerial au fost modificate datele bancare şi modalitatea de depunere a banilor colectaţi ca plăţi de închiriere a manualelor şcolare.

  Vă anexăm formularul documentului în baza căruia urmează să se facă depunerea banilor, în numerar, colectaţi ca plăţi de închiriere a manualelor şcolare.

  Depunerea banilor, în numerar, se poate face la orice filială şi agenţie a BC “Moldova-Agroindbank” S.A. prezentînd operatorului Model-tip al documentului de plată (se anexează), completat, în prealabil, de plătitor (reprezentant al şcolii), fără achitarea comisionului de prelucrare a numerarului.

  Vă atenţionăm asupra faptului că depunerea banilor, în numerar, la orice altă bancă prevede achitarea unui comision bancar, care se va face din contul plătitorului.

  Solicităm distribuirea Model-tip al documentului de plată şi informarea instituţiilor de învăţămînt despre modalitatea de depunere a banilor colectaţi ca plăţi de închiriere a manualelor şcolare.

  Achitarea plăţilor de închiriere a manualelor şcolare prin transfer se face la datele bancare ale Fondului special pentru manuale, care sînt indicate în  Model-tip al documentului de plată, şi poate fi realizată la orice bancă.

  Directorul Fondului Special pentru Manuale                                         Gheorghe Gîrneţ

   

  III. Ordinul ME nr. 473 din 24 mai 2016 cu privire la aprobarea plăților de închiriere a manualelor pentru învățământului gimnazial și liceal în anul de studii 2016-2017 se anexează.

   

  ex. V.Buiuc,

  026923776

   

   

  Postat 25 mai 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1690 MANAGERILOR ȘCOLARI, BIBLIOTECARILOR SPRE INFORMARE ȘI EXECUTARE (Ordin 473 din 24 mai 2016 plati chirie manuale 2016-2017.pdf)
1691 MANAGERILOR ȘCOLARI, BIBLIOTECARILOR SPRE INFORMARE ȘI EXECUTARE (BIBLIOTECARILOR_Model-tip al documentului de plată.doc)
1692 MANAGERILOR ȘCOLARI, BIBLIOTECARILOR SPRE INFORMARE ȘI EXECUTARE (Tabel returnare.doc)
Button Home Button Top of Page