COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”

  La data de 19 mai 2016,Direcţia Învăţămînt Hînceşti a organizat şi desfăşurat Conferinţa Ştiinţifică a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt general din raion cu genericul :”Standarde de calitate versus rezultatele şcolare”, ediţia II.

  În cadrul Conferinţei s-a continuat dialogul actorilor educaţionali, început înanul anterior de studii, privind oportunitatea schimbării atitudinii cadrului didactic, a factorilor de decizie în raport cu elevii, schimbare care trebuie imperios să faciliteze asigurarea calităţii în desfăşurarea procesului educaţional.

  Evenimentul a urmărit facilitarea schimbului  de experienţă şi informaţii în domeniu, iar genericul i-a orientat şi îi va ghida pe cei implicaţi în educarea tinerei generaţii să se pătrundă de responsabilitate în cunoaşterea  semnificaţiei standardelor  şi în implementarea acestora.

  Participanţii la Conferinţă au avut  posibilitatea să ia cunoştinţă de bunele practici în organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional la clasă de către unii colegi din instituţiile raionului nostru şi raionul Nisporeni. În acelaşi timp,s-au pus în dezbatere cele mai stringente aspecte ce ţin de asigurarea calităţii procesului de proiectare – predare- evaluare. În paralel cu activitatea în plen,participanţii au discutat în ateliere care trebuie să fie paşii parcurşi de către fiecare actor ca, în cele din urmă, urmărirea atingerii standardelor profesionale să se producă la nivel de fiecare instituţie de învăţămînt, de către fiecare pedagog în parte şi să asigure rezultatele academice scontate.

      În rezultatul dezbaterilor din cadrul Conferinţei Ştiinţifice Raionale a cadrelor didactice au fost înaintate următoarele propuneri de soluţionare a problemelor:

  Ø  Asigurarea unui demers didactic interactiv, profesionist în scopul lichidării eşecului şcolar şi îmbunătăţirii rezultatelor academice;

  Ø  Eficientizarea procesului de predare-învăţare- evaluare prin prisma proiectării didactice pe unităţi de învăţare;

  Ø  Implicarea elevilor în anumite activităţi individuale în scopul stimulării motivaţiei şi responsabilizării pentru obţinerea rezultatului academic dorit;

  Ø  Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor şcoală-familie-comunitate în scopul integrării subiecţilor educaţiei în societate;

  Ø  Gestionarea propriei dezvoltări profesionale pe orizontal şi vertical de către cadrele didactice pe termen scurt şi lung;

  Ø  Asigurarea atingerii şi acoperirii standardelor de învăţare şi dezvoltare  a copiilor prin organizarea şi proiectarea unui demers educational axat pe abordarea holistică a dezvoltării copilului;

  Ø  Implementarea instrumentelor capabile să pună în evidenţă rezultatele elevilor în termeni de competenţe în cadrul evaluării criteriale prin descriptori(ESD);

  Ø  Desfăşurarea interactivă a activităţilor curricular şi extracurriculare nu doar în cabinetele şcolare, dar şi la “aer liber”, precum şi în mediulcomunitar (excursii, experimente, studii, observări, interviuri, activităţi în familie);

  Ø  Stabilirea unui parteneriat echidistant între actanţii educaţionali pentru asigurarea unui success în ECD.

  Postat 20 mai 2016

CONFERINTA ȘTIINȚIFICĂ RAIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
COMUNICAT PRESĂ: „STANDARDE DE CALITATE VERSUS REZULTATE ȘCOLARE”
Button Home Button Top of Page