COMUNICAT DE PRESĂ: Şedinţa Comisiei Raionale de Atestare din 06-05-2016
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Şedinţa Comisiei Raionale de Atestare din 06-05-2016

  La data de 06 mai 2016, în incinta LT „M.Lomonosov”, s-a desfăşurat Şedinţa Comisiei Raionale de Atestare Susţinerea publică a Rapoartului de autoevaluare pentru conferirea/confirmarea gradului didactic II.

  Procesul de atestare şi susţinerea publică promovează schimb de experienţă, capacitate de autoinstruire, autoevaluare, monitorizare şi perfecţionare a practicii profesionale.

  La începutul anului de studii 2015-2016 au depus cerere pentru Conferirea/confirmarea gradudlui didactic II - 126 cadre didactice, din care 3 au scris cerere de refuz din diverse motive.

  La susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare au fost admişi 41 cadre didactice pentru conferirea gradului didactic II şi 30 cadre didactice pentru confirmarea gradului didactic II, iar52 cadre didactice şi-au confirmat gr.didactic IIîn baza articolului 131(3).

  Comisia Raională de atestare a remarcat responsabilitatea şi profesionalismul cadrelor didactice, exprimîndu-şisperanţacănumărulcelor care vor accede la grade didactice, în anii următori, va devein mai mare.

  Postat 07 mai 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1655 Şedinţa Comisiei Raionale de Atestare din 06-05-2016 (ATESTAREA CADRELOR_06-05-2016.rar)
Button Home Button Top of Page