COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul pentru profesorii de limba și literatura română

  Cu privire la desfășurarea seminarului pentru profesorii

  de limba și literatura română

   

  Tema- Strategii, tehnici, instrumente şi modalităţi de integrare curriculară în învăţămîntul preuniversitar.

   

                În Liceul Teoretic Lăpușna la data  de 19.04.2016,  s-a desfășurat seminarul raional cu tema ”Strategii, tehnici, instrumente și modalități de integrare curriculară în învățămîntul preuniversitar”. La seminar au participat 41 de profesori care predau  și literature română în școlile din raion.  Activitatea teoretico-practică Valorificarea experienţelor cadrelor didactice din raionul Hînceşti, privind utilizarea strategiilor, tehnicilor, instrumentelor şi modalităţi de integrare curriculară în învăţămîntul preuniversitar – a fost moderată de  d. Tonu Valentina, şefa  DÎ Hînceşti

  Ore demonstrative:

  ·        cl.a V-A-a- Bicioc Elena, grad didactic doi

   Subiectul lecţiei: „Atributul – parte de propoziţie secundară.”  Actualizare.

  cl.a VI-a B- Rusu Natalia, , grad didactic doi

   Subiectul lecţiei: „Adverbul în sistemul părţilor de vorbire.” Actualizare

  ·        cl.a X-a R- Rotaru Viorica, grad didactic unu

  Subiectul lecţiei:”Eul liric: trăiri, stări, ipostaze”.

  cl.a X-a U- Goropceanu Liliana, grad didactic doi

   Subiectul lecţiei: „Caracter moral. Comedia „Avarul”de Moliere.

  Toate lecțiile au fost apreciate cu calificativul foarte bine

           Pentru  promovarea experienţelor cadrelor didactice și în scopul  manifestării elevilor din LT Lăpuşna privind utilizarea strategiilor, tehnicilor, instrumentelor şi modalităţi de integrare curriculară în învăţămîntul preuniversitar, s-a desfășurat activitatea extrașcolară: Conferinţă ştiinţifico-literară cu genericul  „Florile de mîîne sînt în seminţele de azi”(proverb indian), în cadrul careia elevii au prezentat secvențe din tezele de curs, după care s-a desfășurat activitatea interactivă cu participanții seminarului într-un  atelier de creaţie ”Implică-te şi Tu”.

  În cadrul seminarului s-a pus accent pe  importanța și rolul profesorului de limbă și literatură romană în formarea și dezvoltarea tinerei generații, s-a insistat pe faptul că profesorul de limbă și literatură romană trebuie să fie model de comunicare în instituția școlară și în societate.

           Direcția Învățământ Hâncești apreciază înalt capacitatea organizatorică manifestată încă o dată de către echipa managerială a liceului, aducându-le mulțumiri și urându-le succese tuturor celor antrenați în desfășurare.

  Postat 26 aprilie 2016

Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Seminarul pentru profesorii de limba și literatura română
Button Home Button Top of Page