COMUNICAT DE PRESĂ: SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie

  SEMINAR  RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ

  „O şcoală bună te învaţă să studiezi cu răbdare, să-ţi însuşeşti

  cunoştinţe şi deprinderi, să colaborezi cu alţii”, spunea  H. H. Stern

   

  Săptămîna trecută, pe parcursul a două zile, conform  Planului de activitate  al  DÎ s-a desfăşurat seminarul raional la subiectul “Strategii, tehnici , instrumente şi modalitati de integrare curiculară în învăţămîntul preuniversitar”, pentru  profesorii  de  la  catedra Științe  socio umanistice.

  Evenimentul a avut loc la Gimnaziul Oneşti şi  LT “Cezar Radu” din Leuseni. Specialistul  Direcţiei Învăţămînt Hînceşti, dna Ana Chetraru, a făcut o trecere în revistă a unor aspecte teoretice ce  țin  de  subiect,  a  pus   participanții  în  joc  de  rol,  dînșii  au  simulat  diferite  metode  și  tehnici de  realizare  a  obiectivelor  unui  demers  didactic  la  clasă.  În  prima  zi  a  seminarului, la Onești  aspectul  teoretic  al  Strategiilor  de  integrare  curriculară  a  fost  demonstrat  în  practica  de predare  la  clasă  a  geografiei,  profesoară  Chiurcciu  Irina  și  istoriei  romănilor și universală, profesor  Milea  Valeriu.  În  cadrul  lecției  de  geografie elevii au  realizat  un  șir  de  sarcini  prin  diferite  forme  de  activitate  ori  tehnici  de  lucru, au  făcut  referință  la  problemele  ecologice ale  socetății  contemporane și  cele  concrete  din  comuna  Onești,  depistate  prin  raiduriri, interviul cu  dnul  primar,  cît  și  angajați  ai APL. Elevii  au  demonstrat  competențe  de   depistare  și  soluționare  a unor  probleme  ce  țin  de  situația  ecologică  a  comunei. Însăși  tema  seminarului  ne  duce  spre  conștientizarea  instruirilor  colegeale,  unde  se  produc  dezbateri,  discuții  aprofundate  ți  fac  constatări  cu  care  fiecare  participant  se  întoarce  în  instituția  sa  pentru  ale  aplica  la  clasă

  În  același  context s-a  desfășurat  și  lecția  de  istorie  în clasa a VI-a. Prin  discuția  dirijată, lucrul  în  perechi  cu  sursa,  discuția  în  echipă,  completarea  posterilor,  elevii  au făcut referinţă la principalele modificări din statutul politic al Ţării Moldovei de la mijlocul sec. al XVI-lea şi importanţa personalităţii istorice Ioan Vodă  în  lupta  antiotomană  a  Țării  Moldova. Formele de  lucru alese, metodele, tehnicile  de  lucru au demonstrat activitatea  prodigioasă a  profesorului  și  elevilor  în  cadrul  studierii  conținuturilor  la  disciplină  și  integrării curriculare în învăţămîntul preuniversitar. Caracteristic disciplinei, prin documentarul de scurt metraj „Personalităţi istorice”, schema, sarcinile  spre  rezolvare  s-a pus  accent  pe  competența  de  interpretare  a  surselor,  educația  patriotică  și  formarea  comportamentului  democratic  de  către  profesor.

  La LT „Cezar Radu, Leuşeni” a  continuat  schimbul de experienta prin comunicarea  dnului  director-adjunct,  Zghiban  Vasile,  despre  modalitatea  de  formare  a  cadrelor  didactice  în  instituție,  colaborarea cu centrele  abilitate  din  țară,  scrierea  de  proiecte. În  cadrul  orelor  publice   prezentate de Genovieva Vasilache  și  Buță  Axenia, profesoare de Istorie şi Educaţie Civica, grad didactic II,  participanții  la  seminar  au  avut  posibilitatea  să  aprecieze  profesionalismul  cadrelor didactice  și  actualitatea  problemelor discutate la seminar. „Astfel de întruniri ajută profesorii să facă schimb de păreri, opinii, îndrumări în ceea ce priveşte cunoaşterea de sine și a istoriei, fiindcă generaţiile în creştere au nevoie de acel  fundament,  care  li-l  crează   istora neamului şi cultivarea valorilor naţionale şi universale”, a specificat profesoara de istorie din aceată instituţie dna  Vasilache  Genoveva  și  Ana  Chetraru.  Participanții  la  aceste  activități  au  menționat  efortul  colectivelor  instituțiilor  menționate  cît și  al  CM  din cadrul  DΠ în  proiectarea  și  realizarea  acestor  seminare  pentru  ridicarea  profesionalismului  cadrelor  didactice.  A  impresionat  cartea  de  vizită  a  comunei Onești, care a apărut mai întîi ca o colonie  germană, sistemul  de  instruire  în  școala  de  pe  vremuri,  legăturile  care  le  are  comuna  cu  urmașii  celor  care  au  întemeiat  colonia,  prezentate  de  către  managerul instituţei, dna  Adam Tamara.

  Postat 20 aprilie 2016

SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
SEMINAR RAIONAL CU UN BUN SCHIMB DE EXPERIENŢĂ cu profesorii geografie și istorie
Button Home Button Top of Page