COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul cu profesorii de educație tehnologică
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul cu profesorii de educație tehnologică

      La 19 aprilie 2016,  în incinta instituției publice Gimnaziul Bozieni s-a desfășurat seminarul teoretico-practic la educația tehnologică cu subiectul:  “Consilierea privind cariera – abordare contemporană" 

      Mottoul seminarului “O bună ghidare profesională  înseamnă a învăţa persoana să-şi proiecteze cariera:  să dorească să poată face acest lucru”

        Obiectivele seminarului au fost:

  - iniţierea unui dialog constructiv în rîndul cadrelor didactice care ar facilita o bună implementarea a modulului “Domenii profesionale”;

  - analiza experienţei de ghidare în carieră a elevilor;

  - motivarea  profesorilor  de educație tehnologică să colaboreze cu cadrele didactice de specialitate  pentru studierea principiilor psihopedagogice şi abordarea contemporană a consilierii în carieră a elevilor.

   

       Din 45 de instituții preuniversitare (cu treapta gimnazială) au fost prezente cadre didactice din 41de instituții.

   

       În cadrul seminarului au fost prezentate:

  • - comunicarea teoretică: „Importanața cadrului didactic în determinarea profesională a elevilor”.
  • Moderatori Daniliuc Tatiana și Ionescu Olesea, profesori din  Școala Profesională din Hîncești.
  • - comunicarea practică „Rolul familiei în alegerea profesiei”.
  • Informator Nichita Maria, profesor de educație tehnologică, diriginte, Gimnaziul Mereșeni.

  De asemenea a fost susținută lecția publică, în clasa IX, de către Ignat Anatolie, profesor de educație tehnologică din instituția gazdă,  grad  didactic Unu. Subiectul: “Eu și viitoarea mea profesie”.

       Pentru o bună orientare profesională şi ghidare de carieră participanţii au stabilit următoarele priorități în acțiune:

  -  colaborarea profesorilor de educație tehnologică  cu cadrele didactice de specialitate. În acest scop s-a propus formarea centrelor (catedrelor) de orientare şi ghidare a carierei şi amenajarea unui cabinet de ghidare a carierei în care să se desfăşoare training-urile la temă, orele de educaţie civică, alte activităţi, inclusiv consilierile individuale de carieră.

  -  organizarea pentru părinţi a training-urilor  de analiză a dificultăţilor caracteristice orientării copiilor în alegerea profesiei şi să implice părinţii în activităţile de ghidare şi orientare în carieră organizate pentru elevi;

  -  continuarea colaborarii cu instituţiile de învăţămînt profesional şi superior  pentru o bună informare a elevilor despre oportunităţile şcolare (adunări cu părinţii cu participarea reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînr profesional şi superior, vizitarea instituţiilor în cadrul zilei uşilor deschise, participarea la tîrgurile ofertelor educaţionale).

       Toate materialele seminarului vor fi remise instituțiilor preuniversitare prin poșta electronică.

  Aducem mulțumiri administrației Gimnaziul Bozieni pentru receptivitate și buna organizare în desfășurarea cu succes a seminarului.

   

  Responsabil Osipciuc Vasile – specialist principal, metodist. Tel. 0269.238.31

   

  Postat 20 aprilie 2016

seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
seminarul cu profesorii de educație tehnologică_19-04-2016
Button Home Button Top of Page