Sporuri specifice în perioada vacanțelor
Button Back

Clama
  • Sporuri specifice în perioada vacanțelor

    În atenția managerilor!

    Întru evitarea unor probleme de salarizare pentru perioada vacanțelor, vă reamintesc că, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățămînt general, pct.18: Regimul de activitate al personalului didactic pe durata vacanțelor și mecanismele de monitorizare, la nivel de instituție, se aprobă prin ordinul directorului.

    Cu respect, Ana Cimpoieșu, președinte CR al FSEȘ

    Postat 14 decembrie 2022

Button Home Button Top of Page