Personalul din învăţămîntul general este constituit:
Button Back

Clama
 • Personalul din învăţămîntul general este constituit:

  CODUL EDUCAȚIEI, nr. 152 din 17.07.2014

   Capitolul XII. Personalul din învăţămîntul general

   

      Articolul 53. Categoriile de personal
      (1) Personalul din învăţămîntul general este constituit din per­sonal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic.
      (2) Personalul de conducere din învăţămîntul general este format din director şi director adjunct. 
      (3) În învăţămîntul general, funcţiile didactice sînt: 
      a) în educaţia timpurie – educator, cadru didactic de sprijin, conducător muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist;
      b) în învăţămîntul primar – învăţător, profesor, cadru didactic de sprijin, asistent didactic, logoped, psiholog, psihopedagog, conducător de cerc;
      c) în învăţămîntul gimnazial şi liceal – profesor, psiholog, psihopedagog, pedagog social, cadru didactic de sprijin, conducător de cerc;
      d) în învăţămîntul spe­cial – educator, învăţător, profesor, psiholog, logoped, maistru-instructor, instructor, maistru, psihopedagog, conducător de cerc, metodist.

      (4) În structurile de asistenţă psihopedagogică, funcţiile didactice sînt: psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, psiholog.
      (5) În instituţiile de învăţămînt extraşcolar, funcţiile didactice sînt: conducător de cerc, maistru-instructor, dirijor, maestru de cor, maestru de balet, regizor, acompaniator, conducător artistic, psiholog, metodist.
      (6) În instituţiile de învăţămînt de arte şi sport, funcţiile didactice sînt: profesor, conducător artistic, maestru de balet, maestru de concert, maestru de cor, dirijor, acompaniator, regizor, antrenor-instructor, maistru-instructor, antrenor.


      (7) Personalul didactic auxiliar este format din:
      a) bibliotecar şcolar; 
      b) informatician; 
      c) laborant; 
      d) instructor extraşcolar;
      e) instructor-animator.


      (8) Personalul nedidactic este format din:
      a) secretar;
      b) asistent medical; 
      c) kinetoterapeut; 
      d) tehnician;
      e) meşter-acordor de instrumente muzicale; 
      f) administrator de patrimoniu; 
      g) administrator financiar (contabil);
      h) alt personal administrativ gospodăresc, auxiliar şi de deservire cu titluri de funcţii conform Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova

  Postat 25 septembrie 2015

Button Home Button Top of Page