PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2021-2022
Button Back

Clama
 • PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2021-2022

  Rolul și atribuțiile DÎ Hîncești

  Fiind o subdiviziune a Consiliului Raional Hîncești, Direcția Învățământ urmărește implementarea obiectivelor educaționale prevăzute în Codul Educației al Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului nr.404 din 16.06.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a DÎ Hîncești, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești.

  Direcția Învățământ Hîncești:

  -          Implementează și monitorizează politicile și strategiile MEC și cele la nivel local;

  -          Controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare și respectarea standardelor naționale /indicatorilor de performanță, prin inspecția școlară;

  -          Controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului instituțiilor de învățământ;

  -          Asigură, împreună cu APL(I), părinții, instituțiile de învățământ, școlarizarea elevilor și monitorizează participarea la ore a acestora pe durata învățământului obligatoriu;

  -          Coordonează admiterea în licee, evaluările naționale și concursurile școlare la nivel local;

  -          Mediază conflictele și litigiile survenite între APL(I)  și instituțiile de învățământ;

  -          Monitorizează implementarea programelor naționale inițiate de MEC pe aria raionului, precum și a proiectelor derulate de instituțiile de învățământ;

  -          Coordonează și controlează activitățile unităților conexe ale MEC;

  -          Acordă consiliere și asistență  instituțiilor de învățământ în gestionarea resurselor umane și a posturilor didactice la nivelul raionului;

  -          Monitorizează activitățile de constituire  și de vacantare a posturilor didactice din instituțiile de învățământ;

  -          Organizează concursul de ocupare a funcției de director în instituțiile cu locul declarat vacant;

  -          Asigură funcționarea eficientă a rețelei instituțiilor de învățământ general în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;

  -          Susține și încurajează participarea elevilor la concursuri și olimpiade școlare;

  -          Adoptă decizii privind optimizarea și dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din raion, în baza indicatorilor de eficacitate, eficiență și performanță;

  -          Delimitează districtele școlare ale instituțiilor de învățământ general;

  -          Asigură transportarea gratuită a elevilor și cadrelor didactice la și de la instituțiile de învățământ în localitățile instituțiile cărora au fost arondate.

   

  VIZIUNEA

              Direcția Învățământ Hîncești se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul raionului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv.

  MISIUNEA DIRECȚIEI ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

   

              Având în vedere că educaţia este un factor strategic pentru viitorul Republicii Moldova, Direcția Învățământ Hîncești este o instituţie publică a cărei misiune este de a integra învăţământul hînceștean într-o paradigmă modernă, prin asigurarea unui cadru stimulativ, propice desfăşurării unui  învăţământ de calitate şi prin valorificarea superioară a propriilor resurse umane şi materiale, în vederea consolidării rolului  instituţiei  de educaţie şi învăţământ şi a realizării unei „şcoli altfel” pentru cariera profesională şi pentru viaţă.

  Direcția Învățământ Hîncești îşi propune ca, prin responsabilizare, profesionalism, performanţă maximă, obiectivitate şi corectitudine, să ofere pe termen lung un sistem educaţional accesibil, coerent, atractiv, incluziv şi relevant pentru beneficiari, orientat, în special, spre carieră şi inovaţie, realizând o comunicare transparentă cu partenerii educaţionali şi sociali.

   

  În scopul implementării acestor prevederi, Direcția Învățământ Hîncești a realizat o analiză SWOT elocventă, pertinentă a sistemului educațional la sfârșitul anului școlar 2020-2021 pentru a stabili obiectivele pentru anul școlar 2021-2022 în concordanță cu prioritățile , direcțiile și strategia Ministerului Educației și Cercetării, privind asigurarea calității și accesului la educație pentru toți copiii din teritoriul administrat, precum și prin compatibilizarea ofertei de formare cu necesitățile la nivel local...

  Postat 12 octombrie 2021

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3493 Planul managerial al DÎ 2021-2022 (plan Directie 23 septembrie.docx)
Button Home Button Top of Page