Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari

  Direcția Învățământ Hîncești a organizat și desfășurat joi, 22.04.2021, webinarul lunar al cadrelor manageriale „Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari”. Etapa de evocare a evenimentului a fost una mai specială, deoarece la activitate a fost prezentă doamna Zinaida Plugaru, ex-șefă a Direcției Învățământ, cea care la data respectivă își sărbătoarea un frumos jubileu. În mesajul de felicitare, dna Valentina Tonu a menționat traseul vital și meritul profesional al dnei Plugaru, iar managerii instituțiilor educaționale din raion, la rândul lor, au venit cu urări și cuvinte de gratitudine. Se cere de menționat că și momentul respectiv s-a circumscris tematicii webinarului, constituind unul dintre elementele culturii manageriale.
     În continuarea webinarului, dna Valentina Tonu, șefa DÎ, a vorbit despre relevanța și actualitatea subiectului propus spre discuție, trasând direct obiectivele:
   Abordarea aspectelor actuale și relevante ale managementului asigurării calității;
   Desemnarea unui suport metodologic pentru managerii școlari proactivi, care tind spre realizarea obiectivelor profesionale și organizaționale în condiții de eficiență și calitate;
   Determinarea unor pași concreți, definirea unor descriptori privind procesul de evaluare a activității managerului și a instituției în ansamblu.
     În același context, dna Valentina Tonu a debrifat și a explicat momentele-cheie ale activității. Un element de know-how al webinarului l-a constituit călătoria virtuală în LT ,,Ștefan Holban” Cărpineni, prin intermediul căreia participanții au putut să se
  convingă de adevărul afirmației lui Steve Jobs: „Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci.” Grație Proiectului ,,Reforma Învățământului în Republica Moldova”, (PRIM), care a fost căștigat de instituție în anul 2017, LT,,Ștefan Holban” astăzi are o imagine nouă, luminoasă, un teritoriu frumos amenajat și are construit un sistem de canalizare cu stație de epurare a apelor (lucru inedit pentru o instituție rurală), săli de clasă echipate cu mobilier, utilaje, tehnică, echipamente de generație nouă, laboratoare modernizate. Deoarece în primul trimestru al anului 2021 IP LT ,,Ștefan Holban” a fost inclusă
  în evaluarea externă, realizată de către ANACEC în scopul acreditării, echipa mangerială a oferit colegilor din raion un master-class în ceea ce privește depunerea dosarului. Astfel, Tamara Macari, manager, pornind de la ,,Metodologia de evaluare a instituției de învățământ”, din perspectiva Standardelor Școlii Prietenoase Copilului, a explicat cum se elaborează Raportul de autoevaluare a instituției, dna Briceag Galina, director adjunct pentru instruire, având temei ,,Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere” a comentat elaborarea Raportului de autoevaluare a fiecărui membru al echipei manageriale, dna Bălan Liuba, director adjunct pentru
  instruire, a demonstrat cum se structurează mapele pentru stocarea dovezilor. Pe parcursul activității s-a repetat sintagma ,,Doar în echipă se pot realiza lucrurile de valoare”, fapt demonstrat prin realizările acestei instituții.

  Dna Viorica Rotaru, directorul LT Lăpușna, în prezentarea sa, s-a referit la mecanismele de avansare în carieră în LT Lăpușna, acțiuni care se regăsesc în Planul strategic al instituției, Programul managerial anual. Drept argumente au servit enumerarea activităților realizate: creșterea în carieră profesională (recalificare, licență, masterat, cursuri de formare), atestarea cadrelor didactice, includerea personalului în proiecte naționale, internaționale, avansarea în carieră managerială.

  În același context, dna Vera Călugăreanu, directorul GM „D. Crețu” Cărpineni a prezentat crâmpeie din Programul managerial al instituției prin care sunt clar stabilite obiectivele, acțiunile întreprinse la nivel de instituție pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră.

  În încheierea activității, dna Valentina Tonu, șefa DÎ a menționat care sunt prioritățile în activitatea managerială în contextul subiectului discutat, oportunitatea determinării unor pași concreți la nivel de fiecare instituție educațională.

  Scutaru Oxana, specialist principal, DÎ

  Gherela Galina, director Gimnaziul „Sergiu Andreev”, s. Cioara

  Postat 26 aprilie 2021

Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Comunicat de presă privind desfășurarea webinarului lunar al cadrelor manageriale: Managementul avansării în cariera managerială. Evaluarea anuală a managerilor școlari
Button Home Button Top of Page