Cu privire la desfaşurarea seminarelor_educaţia incluzivă
Button Back

Clama
 • Cu privire la desfaşurarea seminarelor_educaţia incluzivă

  La data de 11.09.15  în incinta LT ”M. Sadoveanu” Hînceşti a fost desfăşurat atelierul regional „Pentru reforme calitative în educaţie” cu participarea specialiştilor DÎ, cadre didactice din raioanele Hînceşti, Leova, Cimişlia, Străşeni. Formatori: Filip Galina, Vacarciuc Daniela- Centrul educaţional Pro Didactica.

  Obiectivele proiectului: promovarea unei viziuni pozitive asupra profesiei de cadru didactic, în vederea sporirii prestigiului şi a imaginii profesorului în societate şi a atragerii tinerlor spre îmbrăţişarea carierei didactice, prin intermediul unei campanii de informare şi formare destinate cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor; asigurarea vizibilităţii procesului de implementare a reformelor curente orientate spre atingerea performanţei de către cadre didactice şi manageriale şi spre dezvoltarea lor profesională.

  Problemele prioritare abordate au fost: atragerea tinerilor cu vocaţie spre studii pedagogice şi carieră didactică; promovarea politicilor şi a mecanismelor de atragere a tinerilor şi de menţinere acestora în şcoli.

  Schimbarea aşteptată ţine de soluţionarea problemelor ce ţin de sporirea prestigiului şi a imaginii profesorului în societate; schimbarea viziunii societăţii asupra profesiei de cadru didactic.

   

   

  La data de 8-9 septembrie, în incinta sediului SAP Hînceşti , a avut loc trainingul „PROBLEME DE SĂNĂTATE MINTALĂ ÎN PERIOADA COPILĂRIEI ŞI ADOLESCENŢEI” –formator Jana Chihai, doctor, Senior Mental Health Advizor, Trimbos Moldova.

  În discuţie au fost puse următoarele probleme:

  1. Povara Sănătăţii Mintale la copii şi adolescenţi; Problemele de sănătate mintală întîlnite în copilărie; Dificultăţile de comportament şi şcolare cauzate de problemele de sănătate mintală întîlnite în adolescenţă;
  2. Adicţiile legate de vîrsta adolescenţei; Barierele în lucru cu problemele de sănătate mintală:comunicarea cu familia,educaţia populaţiei,stigma.

  Au participat raioanele Hînceşti, Cantemir, Cimişlia, Leova.

   

  La data de 17 septembrie, în incinta Liceului Teoretic „Universum” Sărata Galbenă, a avut loc seminarul metodologic „Organizarea procesului educaţional din perspectivă incluzivă” – formator Agnesa Eftodi, specialist în educaţia incluzivă, LUMOS

  În discuţie au fost puse următoarele întrebări:

  1. Structuri şi servicii de suport educaţional pentru copii cu CES. Roluri şi responsabilităţi.
  2. Procesul educaţional din perspectivă incluzivă.
  3. Activitate practică:

  I . Elaborarea unei secvenţe de curriculum adaptat:

  Grup 1 – limba română, clasa a II-a

  Grup 2 – matematica, clasa a VIII-a

  II. Grup 3 – Formularea propunerilor de activităţipentru pregătirea traziţiei elevei din clasa a VIII-a (în baza studiului cazului elevei dezinstuţionalizate).

  Managerii de instituţii educaţionale sunt rugaţi să ridice din Centrul Metodic cărţile: SUPORTUL EDUCAŢIONAL Asistenţa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPILULUI Ghid metodologic.

   

  Responsabil: Cojocaru Inga, 0269-22679

  Postat 18 septembrie 2015

Button Home Button Top of Page