SCRISOAREA METODICĂ LA LIMBI STRĂINE
Button Back

Clama
 • SCRISOAREA METODICĂ LA LIMBI STRĂINE

  Motto: „Învăţarea nu trebuie să ne conducă undeva; ea trebuie să ne permită să continuăm mai uşor în etapa următoare.” 

                                                                                                                                                                         /J.S. BRUNER/

  1)                CADRU DE ORGANIZARE

  Un obiectiv prioritar al Strategiei Naționale Educația-2020 este formarea competenței de comunicare în limbi străine aceasta reprezintînd una dintre competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În acest context, predarea limbilor străine (specfic pentru Republica Moldova fiind: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba spaniolă, limba italiană, limba turcă,) în anul de studii 2015-2016,se va axa pe:

  ·        implementarea,în continuare, a Curriculumului Național (varianta  2010);

  ·         cerințele Planul-cadru de învăţămînt  pentru învățămînt primar, gimnazial și liceal anul de studii 2015 – 2016, aprobat prin ordinul nr.312 din 11 mai 2015;

  ·         aplicarea Standardelor de eficienţă a învăţării limbilor străine ca normă în evaluarea activităţilor educaţionale la limbi străine[1];

  ·         implementarea Referențialului de evaluare la limbi străine  din perspectiva formării competențelor specifice[2];

  ·        în complimentaritate, cu prevederile  Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare (CECRL, 2001) și a Portofoliului European al Limbilor „Ghid pentru profesori și formatori ai cadrelor didactice”.

   

  Postat 28 august 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1192 SCRISOAREA METODICĂ LA LIMBI STRĂINE 2015-2016 (SCRISOAREA METODICĂ LA LIMBI STRĂINE 2015-2016.doc)
Button Home Button Top of Page