Recomandare metodica_educatia muzicala
Button Back

Clama
  • Recomandare metodica_educatia muzicala

    În anul de studii 2015-2016 se va continua implementarea curricula modernizată. Pentru o documentare minuţioasă privind modernizarea și implementarea curriculumului se recomandă studiul Ghidului de implementare a curriculumului modernizat pentru învăţămîntul primar/gimnazial la disciplina Educaţie muzicală (Chișinău: Lyceum, 2011),  Ghidul învăţătorului pentru educaţia muzicală: clasa a 2-a (Chișinău: Știinţa, 2011).

    Postat 25 august 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1184 scrs met_ed muz (ed. muz. scris..doc)
Button Home Button Top of Page