Concurs de creație în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
Button Back

Clama
 • Concurs de creație în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor

  În atenția managerilor școlari:

       În conformitate cu scrisoarea Nr.130 din 10.03.15 a Direcției Situații Excepționale Hîncești, Direcția de Învățămînt vă informează:

       Analiza statistică a incendiilor  ne demonstrează că, anual,  în republică se produc  în mediu cîte 2500 de incendii, dintre care peste 300 sunt provocate de copii din cauza jocului cu focul. În rezultatul incendiilor anual decedează în medie cîte 14 copii. În scopul redresării situației, o importanță majoră prezintă desfășurarea în rîndul copiilor a concursului de creație în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor. Regulamentul concursului a fost coordonat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și aprobat prin ordinul nr.56 din 23.04.2007.

       Direcția Învăţămînt Hînceşti solicită desfășurarea în instituțiile de învățămînt ale raionului a Concursului de Creație a Copiilor. Concursul se va desfășura pe trei categorii de vîrstă:

  I categorie-pînă la clasa a IV-a;

  II categorie- clasa a V-a- IX-a;

  III categorie- clasa a X-XII-a.

       Desenele ce au obținut locul I-III, la fiecare din cele trei categorii se prezintă la Direcția de Învățămînt pînă la 08 mai 2015.

       De asemenea, în scopul educării tinerei generații în domeniul securității contra incendiilor, formării cunoștințelor copiilor despre pericolul pe care îl prezintă focul, dezvoltării sentimentelor civice și patriotice, spiritului de devotament față de valorile materiale și spirituale, Direcția Situații Excepționale Hîncești cere de a organiza vizitarea Expoziției Antiincendiare din

  str. Poamei 21, mun. Chișinău de către grupele de copii din instituțiile de învățămînt din raionul Hîncești la data de 06.05.2015, orele 10.45.

   

   

  Ex. Macari T.

  Tel. (0269)2-26-79

  Postat 24 martie 2015

Button Home Button Top of Page