Cu privire la desfăşurarea seminarului metodic al cadrelor didactice de sprijin
Button Back

Clama
 • Cu privire la desfăşurarea seminarului metodic al cadrelor didactice de sprijin

  În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hînceşti, la 07 noiembrie, 2014, în LT,,Şt. Holban”, SAP raional, împreună cu Centrul Metodic al DÎ Hînceşti,   a desfăşurat seminarul raional al cadrelor didactice de sprijin cu genericul: ,,Centrul de Resurse pentru Educaţie inclizivă-serviciu de sprijin al incliziunii în şcoală şi în comunitate”.

        Scopul seminarului:,,Sensibilizarea, informarea  şi dezvoltarea capacităţilor CDS pentru a le eficientiza activitatea în cadrul instituţiei”.

       Obiective:

  • Informarea  şi sensibilizarea  CDS cu rolul şi  atribuţiile  CREI (Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă)  într-o instituţie de învăţămînt general incluziv;

  • Identificarea şi raportul dintre parteneri ai CREI în timpul activităţii;

  • Extinderea abilităţilor de aplicare a Standardelor de funcţionare a unităţii de învăţămînt general incluziv pentru elaborarea ţintelor şi opţiunilor strategice în Planul Strategic/operaţional al CREI.

  În cadrul seminarului s-a pus accentul pe :

  • Cadrul conceptual şi normativ pentru implementarea educaţiei incluzive.

  • CREI-serviciu de sprijin al incliziunii în şcoală şi comunitate.

  • Planificarea activităţii  Centrului de Resurse.

  Feed-back-ul seminarului  a stabilit următoarele aprecieri ale participanţilor:

  A.     12,6%  -  Cunoașterea cadrului  legislativ privind incluziunea copiilor ,      

                 orientarea/ aplicarea  prevederilor lui  în momentul elaborării Planului de  activitate al Centrului    de Resurse pentru Educația Incluzivă .

  B.     75%   -    Achiziție,  însușirea noilor cunoștințe și deprinderi avînd ca rezultat:

                          ,,Pot  elabora Planul de activitate al CREI? Înțeleg ce fac?  Cunosc criteriile de 

                          selecție a beneficiarilor CREI?

  C.     12.6%  -   Aplicație și transfer:  Evaluarea procesului :( forma,  tehnici)  și rezultatelor:

    Ce a mers bine? De unde știu?

  D.     12,6% -  Parteneri: Relații  CREI-CMI-Părinți parteneri în elaborarea PEI.

       În raion funcţionează 17 Centre de Resurse în care activează 28 de cadre didactice.La seminar au fost prezente 26 de cadre didactice de sprijin.

   

  Ex. Macari T.

  Tel.0269-2-26-79

  Postat 11 noiembrie 2014

seminar 07-11-2014
seminar 07-11-2014
seminar 07-11-2014
seminar 07-11-2014
Button Home Button Top of Page