Maximă atenţie preşedinţilor comisiilor de atestare
Button Back

Clama
 • Maximă atenţie preşedinţilor comisiilor de atestare

     Solicităm să prezentaţi informaţia conform modelului propus, pînă la 17 septembrie 2014, împreună cu dosarul  candidatului (care va fi returnat).

                                                                                                                                             Macari Tamara, 0269-22679

  Notă:

  Dosarul cadrelor didactice va fi oformat în mape cu partea de deasupra transparentă şi va include:

  1.     Cererea cadrului didactic;

  2.     Copia certificatului de studii;

  3.     Copia certificatului de cursuri;

  4.     Copia certificatului de grad didactic(în situaţia confirmării unui grad didactic);

  5.     Registrul dezvoltării profesionale

  6.     Copia buletinului de identitate

  7.     Extras din Consiliul Profesoral

  Obligatoriu: De prezentat copia buletinului de identitate a cadrelor didactice, care s-au atestat în anul 2014 şi suma de 19 lei, pentru perfectarea certificatului de grad didactic.

  Postat 09 septembrie 2014

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
711 atestarea 2014 (Atestare dosar 2014.doc)
Button Home Button Top of Page