cu privire la desfăşurarea şedinţei Consiliului Metodic al DÎ Hînceşti, 24 aprilie 2014
Button Back

Clama
 • cu privire la desfăşurarea şedinţei Consiliului Metodic al DÎ Hînceşti, 24 aprilie 2014

  Ordinea de zi:

  1.    Lectura-context pentru formarea competenţelor de comunicare şi învăţare.

  2.    Rezultatele examenelor de absolvire: prevenirea eşecului şcolar.

  Prezenţi: membrii Consiliului Metodic

  Invitaţi: directori adjuncţi, cadre didactice, învăţători din gimnaziu şi liceu

  I.                   Lectura-context pentru formarea competenţelor de comunicare şi învăţare

        D-na Tănase Vera, şef-adjunct al DÎ Hînceşti a provocat auditoriul la  discuţie, pornind cu afirmaţia: ,,...căci nu este  alta şi mai frumoasă, şi  mai cu folos  în toată  viaţa omului  zăbavă, decît cetitul cărţilor”, de M.Costin.

  Postat 21 mai 2014

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
639 şedinţei Consiliului Metodic (Informatie_Consiliu metodic.doc)
Button Home Button Top of Page