Concursului de Creație a Copiilor _Antiincendiu_
Button Back

Clama
 • Concursului de Creație a Copiilor _Antiincendiu_

       În conformitate cu scrisoarea Nr.191 din 25.04.2014 a Direcției Situații Excepționale Hîncești, Direcția  Învățămînt vă informează:

       Analiza statistică a incendiilor  ne demonstrează că, anual,  în republică se produc  în mediu cîte 2500 de incendii, dintre care peste 300 sunt provocate de copii din cauza jocului cu focul. În rezultatul incendiilor anual decedează în medie cîte 14 copii. În scopul redresării situației, o importanță majoră prezintă desfășurarea în rîndul copiilor a concursului de creație în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. Regulamentul privind  desfăşurarea concursului a fost coordonat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și aprobat prin ordinul nr.56 din 23.04.2007.

       Direcția Învăţămînt Hînceşti solicită desfășurarea în instituțiile de învățămînt ale raionului a Concursului de Creație a Copiilor. Concursul se va desfășura pe trei categorii de vîrstă:

  I categorie-pînă la clasa a IV-a;

  II categorie- clasa a V-a- IX-a;

  III categorie- clasa a X-XII-a.

       Desenele ce au obținut locul I-III, la fiecare din cele trei categorii se prezintă la Direcția de Învățămînt pînă la 22 mai 2014.

       De asemenea, în scopul educării tinerei generații în domeniul securității contra incendiilor, formării cunoștințelor copiilor despre pericolul pe care îl prezintă focul, dezvoltării sentimentelor civice și patriotice, spiritului de devotament față de valorile materiale și spirituale, Direcția Situații Excepționale Hîncești cere de a organiza vizitarea Expoziției Antiincendiare din

  str. Poamei 21, mun. Chișinău de către grupele de copii din instituțiile de învățămînt din raionul Hîncești.

   

  Ex. Macari T.

  Tel. (0269)2-26-79

   

   

   

  Postat 30 aprilie 2014

Button Home Button Top of Page