Comunicat de presă!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă!

  COMUNICAT DE PRESĂ

             La data de 05 septembrie 2020, Direcţia Învăţămînt Hînceşti a organizat şi desfăşurat Forumul Educațional al cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ general din raion cu genericul : ”Împreună pentru educație de calitate într-o școală ALTFEL”, ediţia a II-a, fiind moderat  de către Tonu Valentina, șefa DÎ Hîncești și Buruian Eugenia, șef-adjunct DÎ Hîncești.

         Forumul a debutat cu prezentarea celor 3 tineri specialiști, care au completat familia pedagogică din raionul Hîncești:

  1.            Șaptefrați Alina, profesor, Istoria românilor și universală, LT„M.Eminescu”Hîncești;

  2.            Bostan Nadejda, învățătoare, GM ”M.Viteazul” Hîncești;

  3.            Condrea Alisa, profesor, Educația tehnologică, educația plastică, GM Dancu;

  În cadrul evenimentului au participat ,online, următorii oaspeți de onoare:

  1.            Iurie Levinschi, Președintele raionului Hîncești;

  2.            Corina Lungu, consultant principal , Direcția învățământ general MECC;

  3.            Natalia Saharov, șef Centrul de Sănătate Hîncești;

  4.           Ion Cărpineanu, primarul com. Cărpineni;

  5.            Ana Cimpoieșu, președintele Consiliului Raional al Sindicatului Educației și Științei.

  Forumul a antrenat managerii instituțiilor educaționale , cadre didactice, primari, părinți, elevi.

  Participanții la Forum au avut posibilitatea să ia cunoștință de bunele practice în organizarea și desfășurarea procesului educational ALTFEL în anul de studii 2020-2021 precum: aspecte manageriale pentru organizarea anului școlar în instituțiile de învățământ primar și secundar in contextul epidemiologic de COVID-19 , metodologii de predare-învățare combinată în baza platformelor online, managementul organizațional în procesul de redeschidere a instituțiilor de educație timpurie în perioada pandemică, munca la distanță, provocări și oportunități pentru resursele umane.

  Protagoniștii Forumului au menționat organizarea demarării eficiente a anului de studii 2020-2021 în instituțiile educaționale din raion, condiționată de situația epidemiologică a infecției de COVID-19. Situația creată plasează în fața actanților educaționali sarcini complexe, care necesită revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă  cerințelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentru viața cotidiană.  În acest context, ca niciodată, partenerii sistemului (APL II, I, lucrători din sistemul medical, social ,etc.) trebuie să fie congruenți în misiune, obiective și finalități pentru a asigura o educație de calitate într-o școală ALTFEL.

  Pentru asigurarea succesului în procesul de dezvoltare și fortificare a sistemului educațional raional, au fost aprobate următoarele direcții de activitate:

  1.            Mobilizarea comunității educaționale pentru respectarea normativelor sanitaro-igienice în contextul menținerii stării de sănătate a copiilor prin acțiuni concrete;

  2.            Implementarea Planului de acțiuni de prevenire a infectării cu COVID-19 întru asigurarea funcționalității instituției de învățământ în condiții de siguranță;

  3.            Gestionarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare în vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și eficient;

  4.            Încadrarea în procesul educațional a tuturor copiilor, inclusiv a celor cu cerințe educaționale speciale, în vederea excluderii marginalizării și discriminării și situațiilor de abandon școlar;

  5.            Protejarea sănătății copiilor, elevilor, a cadrelor didactice și a personalului instituțiilor prin respectarea reglementărilor specifice privind organizarea spațiului educațional;

  6.            Extinderea gradului de autonomie a elevilor în luare de decizii pentru sporirea motivației de învățare la elevi;

  7.            Elaborarea schemei orare după sistemul de clase și modelul selectat întru minimalizarea riscului de infectare și asigurarea condițiilor optime pentru realizarea procesului educațional în condițiile existente;

  8.            Asigurarea securității ONLINE în rândul elevilor prin recomandarea surselor sigure de informare;

  9.            Promovarea de  bune parctici de organizare a activităților de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul implementării noilor platforme educaționale;

  10.          Planificarea procesului educațional în IET în baza evaluării necesităților de dezvoltare a copiilor;

  11.          Crearea unui mediu educațional atractiv, securizant în vederea învățării și dezvoltării copilului;

  12.          Asigurarea unui parteneriat eficient cu părinții în scopul depășirii situației pandemice.

  Postat 10 septembrie 2020

Comunicat de presă!
Comunicat de presă!
Comunicat de presă!
Comunicat de presă!
Button Home Button Top of Page