DÎ solicită prezentarea informațiilor cu modificările suportate de instituție pe perioada ultimilor 75 de ani:
Button Back

Clama
 • DÎ solicită prezentarea informațiilor cu modificările suportate de instituție pe perioada ultimilor 75 de ani:

   

  Directia Învățământ Hîncești, în temeiul Circularei MECC nr.03/3-09/3103 din 18.06.2020, privitor la crearea bazei de date a instituțiilor de învățământ, publice și private, din sistemul național de învățământ, reorganizate (schimbarea denumirii), cu activitate sistată, absorbite, lichidate, instituțiilor succesoare de drept și gestionare a arhivelor instituțiilor de învățământ absorbite/lichidate  și  în scopul asigurării mobilității academice și profesionale a cetățenilor Republicii Moldova, facilitării procesului de autentificare a actelor de studii și a calificărilor obținute în sistemul național de educație, solicită prezentarea informațiilor cu modificările suportate de instituție pe perioada ultimilor 75 de ani, după cum urmează:

  1. lnformații privind reorganizarea/redenumirea instituției de invățământ (Anexa l)

  2. Informații privind instituțiile de invățământ absorbite sau lichidate (Anexa 2)

  3. Informații privind gestionarea arhivei instituțiilor de invățământ (Anexa 3).

  Informațiile solicitate vor fi transmise în format electronic, scanate, cu semnătura managerului instituției și în format Excel la adresa Direcției Învățământ: dgits-hincesti@mail.ru, până la 15 iulie 2020.

   

  Șefa Direcției Învățământ Hîncești                      Valentina TONU

   

  Postat 23 iunie 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3248 Reorganizare (Reorganiz.instit..zip)
Button Home Button Top of Page