COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de chimie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de chimie. Centrarea instruirii pe cel ce învață prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul raional al profesorilor de chimie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de chimie. Centrarea instruirii pe cel ce învață prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare”

  La data de 29 noiembrie, 2018, în LT”M.Lomonosov”Hâncești s-a desfășurat seminarul raional al profesorilor de chimie cu subiectul „Utilizarea TIC la lecțiile de chimie. Centrarea instruirii pe cel ce învață prin intermediul tehnologiilor moderne de predare-învățare”.

  În cadrul seminarului au fost valorificate aspectele teoretice ale instruirii centrate pe elevi prin prisma tehnologiilor de predare –învățare-evaluare de către doamna Eugenia Buruian, șef-adjunct al DÎ, responsabilă de predarea chimiei și biologiei,apoi a fost desfășurată o oră publică în clasa a VIII-a,  în cadrul căreia profesoara Șevcenco Marina  a  prezentat aspecte praxiologice ale conținutului tematic.

  Activitatea  extracurriculară dedicată marilor patrioți Doina și Ion Aldea-Teodorovici, Adrian Păunescu  „Și totuși există iubire, și totuși există blestem” ,cu o deosebită măiestrie  concepută de Șevcenco Marina, director adjunct pentru educație și Gurgurov Lilia , profesoară de limba și lit.română, a fost înalt apreciată de participanții la seminar.

  Direcția Învățământ Hâncești aduce mulțumiri echipei manageriale a instituției: dnei director , Tanurcova Natalia,dnei Leus  Tatiana,director- adjunct pentru instruire, dnei Șevcenco Marina, director- adjunct pentru educație, întregului colectiv profesoral pentru buna organizare și desfășurare a seminarului.

  Postat 26 decembrie 2018

Button Home Button Top of Page