Comunicat de presă!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă!

  „Exploatarea mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba  și literatura română”

       În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hîncești, în data de 19.01.2021, s-a desfășurat seminarul metodic on-line pentru profesorii de Limba și literatura română cu genericul: „Exploatarea mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba  și literatura română”   

      Scopul de bază al seminarului  l-a constituit implementarea  reperelor metodologice, valorificarea temei de cercetare și aplicare pentru anul școlar 2020-2021: „Metodologia formării și dezvoltării competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului la Limba și literatura română/Literatura universală; Utilizarea eficientă a platformelor/soluțiilor online în procesul educațional la distanță (aplicații, instrumente, conținuturi tematice și produse curriculare realizate)”.

      Prin realizarea obiectivelor strategice s-a urmărit asigurarea pregătirii cadrelor didactice de limba și literatura română  în vederea:

  Stabilirii rolului procesului de exploatare a mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba și literatura română;

  Reprezentării unor modele de utilizare a spațiului virtual în procesul didactic;

  Prezentării caracterului motivațional al aplicării instrumentelor web la orele de limba și literatura română;

  Surprinderii impactului utilizării tehnologiei informației și comunicării asupra agenților actului educativ: profesor, elev.

     Ședința  a fost moderată de către dna Valentina Tonu, șefa DÎ Hâncești,  care, initial,  a evocat semnificația zilei de 19 ianuarie (stil vechi) – Botezul lui Hristos, evidențiind valoarea culturală a personalităților născute în această zi, astfel, efectuându-se, într-un mod foarte original, concordanța cu actualitatea.

      Tematica  seminarului elucidează aspectul de implementare a principiului corelației interdisciplinare, care presupune abordarea unui demers didactic interdisciplinar, prin utilizarea principiilor  și metodelor informatice, a resurselor educaționale digitale.

      Majoritatea profesorilor au împărtășit experiența referitor la platformele educaționale online, care eficientizează procesul educațional la disciplină prin valorificarea parametrilor comunicării orale, a instrumentariului didactic, a tehnologiei informației și comunicației oportună formării – dezvoltării - evaluării competenței de comunicare orală-  DICȚIA – noutate curriculară.

      Rachiu Rodica, profesoară de limba și literatura română în IP LT „Ștefan Holban”, și-a descris experiența în utilizarea platformelor online care i-a permis să-și transforme clasa într-un mediu virtual de învățare: GSuit, Storyjumper, Learningapps, Vocaroo,  Voicethread și Thinglink.

      Parfeni Galina, profesoară de limba și literatura română în LT „Mihai Sadoveanu”, a menționat platformele dexonline și Cartea digitală, ce oferă elevilor și profesorilor un set distractiv de instrumente.

     Un schimb de experiență a realizat și Aliona Rachiu, profesoară de limba și literatura română în LT „Mihai Sadoveanu”, accentuând eficiența site-urilor Vox Valachorum, Dicție.ro.

     Bicioc Elena, profesoară de limba și literatura română în LT Lăpușna, și-a împărtășit experiența în utilizarea, la lecțiile online, a platformelor Discord și Quizizz care permit să monitorizeze procesul de evaluare și formare a elevilor.

     Alte cadre didactice ,Pascal Tatiana,LT”M.Eminescu”,Copăceanu Ștefan,GM”C.Radu”, au invocat  eficiența utilizării resurselor on-line fără excese, pledând pentru combinarea lor  cu elemente tradiționale.

     Pe parcurs, dna Valentina Tonu a solicitat de la profesori să deducă unele probleme care se atestă în domeniul predării la clasă  și a orientat  participanții să ofere soluții pentru ameliorarea situației.

        Concluzionăm:

       Evaluarea obiectivelor seminarului presupune faptul că profesorii participanți își vor asuma   responsabilitatea de a diversifica strategiile de predare- învățare-evaluare cu ajutorul TIC, ce nu trebuie să fie doar un instrument pentru a prezenta conţinuturile existente într-o altă manieră, ci trebuie să ducă la modificarea modului de gândire şi stilului de lucru la clasă al profesorilor, cristalizate în secole de învăţământ tradiţional,valorificarea căruia trebuie să asigure atingerea finalităților scontate.

                                                                                              Rachiu Rodica

  Postat 21 ianuarie 2021

Button Home Button Top of Page