ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor de reparație_SAPP
Button Back

Clama
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor de reparație_SAPP

                                                                      ANUNȚ DE PARTICIPARE

  privind achiziționarea Lucrărilor de construcţii prin procedura de achiziție:_Cererea Ofertelor de Prețuri

  1.    Denumirea autorității contractante: DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÂNCEȘTI, Serviciul de Asistență Psihopedagogică (str. Șleahul Mereșenilor, 16 (edificiul  GM ”Mihai Viteazul” mun. Hîncești).

  2.    IDNO: 1013601000026

  3.    Adresa: 3401, MOLDOVA, Hînceşti, mun.Hînceşti (r-l Hînceşti), str. M.Hâncu, 126, et. 4

  4.    Numărul de telefon/fax: 026923776

  5.  Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  dgits-hincesti@mail.ru,

       http://educ-hincesti.starnet.md/; alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com);

  Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1596791478856?tab=contract-notice

   

  Postat 10 august 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3274 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea lucrărilor de reparație_SAPP (Anunt_de_participare_lucrari_DI_SAPP_07082020.pdf)
Button Home Button Top of Page